- ندای وارنا - http://www.nedayevarna.ir -

اصلاح طرح های هندسی معابر ورامین در سال ۹۵ با جدیت دنبال می شود

به گزارش ورامین پرس ، سید رضا احمدی با اشاره به انجام عملیات های عمرانی در حوزه شهری ورامین اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، عملیات های عمرانی متعددی در حوزه شهری انجام شده است.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: طرح های عمرانی شهری ورامین نیز در سال جاری برنامه ریزی شده و با انتخاب پیمانکاران مختلف انجام خواهد شد.

وی با تشریح برخی از اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی شهر ورامین ادامه داد: اصلاح طرح های هندسی و بازگشایی معابر از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته دنبال و در سال جاری نیز با جدیت پیگیری می شود.

احمدی تأکید کرد: آسفالت بسیاری از خیابان ها و معابر شهری ورامین بویژه در نقاط محروم یکی دیگر از اقداماتی بود که در سال گذشته انجام شد و امسال نیز برنامه های متعددی برای آسفالت نقاط دیگر ورامین در دستور کار است.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین به مهر بیان داشت: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین توجه خود را بر روی نقاط محروم و کم برخوردار متمرکز کرده است تا خدمت رسانی به این مناطق بیش از گذشته شود.