- ندای وارنا - http://www.nedayevarna.ir -

مشکلات دیار پانزده خرداد بررسی شد

به گزارش ندای وارنا؛ [1] در این جلسه حسین نوش آبادی با اشاره به ظرفیت های تاریخی، تمدنی، فرهنگی و انقلابی دیار پانزده خرداد، ضمن انتقاد از کم توجهی مسئولان نسبت به این منطقه، برضرورت پیگیری و‌حل مشکلات مردم، تاکید کرد.

نوش آبادی گفت: اجرای پروژه متروی تهران به قرچک، ورامین و‌ پیشوا و‌ جبران فرصت سوزی های گذشته از مطالبات جدی مردم است و‌ می بایست نسبت به تغییر و‌تبدیل قطار حومه ای به مترو و رفع موانع موجود، دستور مقتضی صادر شود.

در این جلسه همچنین موضوع اتباع خارجی و تامین و‌ تخصیص اعتبارات بهداشتی، درمانی و آموزشی از محل کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، افزایش بودجه های عمرانی به منظور اجرای طرح ها و‌پروژه های نیمه تمام شهری و‌روستایی، توسعه سرزمینی و گسترش شهرستان های قرچک و‌ ورامین، با الحاق تعدادی از روستاهای شهرستان ری، با توجه به قرابت و هم جواری و دریافت خدمات از این دو شهرستان، افزایش اعتبارات عمرانی شهرستان پیشوا، ایجاد زیر گذر در تقاطع های غیر هم سطح روستاهای شمال کمربندی ورامین و ضرورت اتصال آن ها به شهر، تقویت و ترمیم مدیریت های سیاسی منطقه، از جمله موضوعات و مباحثی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه رحمانی فضلی وزیر کشور نیز، ضمن استقبال و آمادگی وزارت کشور برای حل و فصل مشکلات مطروحه، و قدردانی از حسین نوش آبادی، برای پیگیری مشکلات مردم، دستورات لازم و مکتوب را صادر کرد.