بهروز مشتاق سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک در این نشست که با حضور رئیس انجمن هنرهای نمایشی وجمعی از هنرمندان و اعضای انجمن برگزار شد، آمادگی اداره اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت همه جانبه از فعالیت های انجمن را اعلام کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک با اشاره به رسالت فرهنگی و توقعات اجتماعی از این مجموعه، از هنرمندان خواست تا با رعایت شئونات اسلامی ، همچنان شأن و فرهنگ هنر را حفظ نمایند.

مشتاق همچنین بر توجه به آموزش و احترام و توجه به جایگاه پیشکسوتان را حایز اهمیت دانست و گفت: قطعا با هماهنگی، اتحاد و هم گامی هنرمندان این انجمن می توانیم استعدادهای بالقوه موجود را به منصه ظهور و بروز رسانده و جایگاه این استان را در حوزه تئاتر حفظ و ارتقاء ببخشیم.

همچنین در ادامه این نشست علیرضا ترامشلو رئیس انجمن نمایش شهرستان قرچک ضمن تشکر از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای برگزاری نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال به گوشه هایی از مشکلات وموانع روبروی انجمن پرداخت و از سرپرست اداره درخواست در حد توان از انجمن حمایت نمایند.

در ادامه این جلسه بابحث و پرسش و پاسخ در خصوص نحوه فعالیت انجمن، زمینه های حمایت مالی، برنامه های آموزشی، برگزاری همایش ها و… پایان پذیرفت .