- ندای وارنا - http://www.nedayevarna.ir -

پذیرش افراد بی سرپناه در پیشوا

به گزارش ندای وارنا؛ [1] رئیس اداره بهزیستی پیشوا گفت: با توجه به برودت ناگهانی و افت شدید دمای هوا در شهرستان پیشوا و در حمایت از افراد دارای سرپرست غیرموثر و بی خانمان با سه مرکز اقامتی اتحاد ، ناجیان راه سعادت و سفیران رهایی در خصوص ساماندهی این افراد هماهنگی های لازم انجام شد.

نجمه اسماعیلی افزود: در راستای رسیدگی و فوریت این موضوع کارگروهی در هر ۳ حوزه پیشگیری،اجتماعی و توانبخشی  و در خصوص اماده سازی کلیه مراکز تحت نظارت جهت پذیرش و ارایه خدمات فوری به گروههای هدف با رعایت دستوالعمل های بهداشتی تشکیل شده است.

وی گفت: ضمن قدردانی از هماهنگی مدیران این سه مرکز اقامتی ترک اعتیاد ؛ خواهشمند است در صورت مشاهده افراد بی سرپناه و بی خانمان و معتادین متجاهر در فضاهای شهری و روستاهای این شهرستان با شماره تماس معاونت های امور توسعه پیشگیری ۳۶۷۳۸۳۲۹ و معاونت اجتماعی ۳۶۷۲۲۸۳۱ و معاونت توانبخشی ۳۶۷۲۹۶۸۲اداره بهزیستی پیشوا تماس بگیرند.