درباره ما


 

rty75r67567

پایگاه خبری ندای  وارنا

با شماره مجوز ۷۶۹۸۶ دارای مجوز رسمی از معاونت مطبوعات وزارت ارشاد

به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سمیه دهقان فیض اباد