الزامات جهش تولید
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷ ق.ظ
 
راه حل این مشکلات،سیاستهای اقتصادمقاومتی است که بایدبرنامه های اجرایی برای همه بخشهای آن تهیه و باقدرت ونشاط کاری واحساس مسئولیت،دردولتهاپیگیری واقدام شود.درونزایی اقتصاد،مولدشدن ودانش بنیان شدن آن،مردمی کردن اقتصاد وتصدی گری نکردن دولت،برون گرایی بااستفاده ازظرفیتهای موجودبخش های مهم این راه حل هاست.
 الزامات جهش تولید

به گزارش ندای وارنا؛ راه حل این مشکلات،سیاستهای اقتصادمقاومتی است که بایدبرنامه های اجرایی برای همه بخشهای آن تهیه و باقدرت ونشاط کاری واحساس مسئولیت،دردولتهاپیگیری واقدام شود.درونزایی اقتصاد،مولدشدن ودانش بنیان شدن آن،مردمی کردن اقتصاد وتصدی گری نکردن دولت،برون گرایی بااستفاده ازظرفیتهای موجودبخش های مهم این راه حل هاست.(۱)

اهمیت مسایل اقتصادی ازاین نظراست که اولاباتوجه به هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو نیازاقتصادی اولین نیاز افراد جامعه برای زنده ماندن است،ثانیافراگیرترین نیازهاومطالبات اجتماعی است،ثالثااین ناکارآمدی اقتصادی اثرفرساینده بر روی سایرهنجارهاو ارزشهای مطلوب نظام اسلامی درحوزه فکری واعتقادی دارد.رابعا تمرکزفشارهاوتهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی نیزدراقتصادمتمرکزشده است.

باتوجه به مواردیادشده مقام معظم رهبری چندین سال است که شعارهای سال راشعاراقتصادی برمیگزینند؛حتی امسال رانیزکه باوجود شیوع ویروس مهلک آغازکردیم راسال جهش تولیدنامیدند،زیراکه معظم له به خوبی میدانستندکه دردوره شیوع وگسترش بیماری چه تزلزل اقتصادی دچار جامعه خواهدشدوپرواضح است که دردوران پساکرونا میبایست باشدت وسرعت بیشتری ماشین اقتصاد را به حرکت درآورد.

همگی میدانیم که موتورمحرک رشداقتصادی؛تولید است.

مساله تحقیق وپژوهش بسیارمهم است،تحقیق وپژوهش سرچشمه تولیداست.(۲)

نکته مهمی که رهبرانقلاب به آن اشاره کردند؛اهمیت پژوهش است، که به گفته وزیرعلوم سهم پژوهش درسال گذشته کمتراز۱%ازتولیدناخالص ملی است،درحالی که دردنیاسرانه پژوهش بیشتراز۱۰۰۰دلاراست،این رقم درایران ۲۰دلاراست.

هرچنددرعرصه تولیدعلم دردنیا رتبه خوبی داریم امادرتولیدوکارآفرینی به نقطه مناسبی نرسیده ایم وجای خالی پژوهش کاربردی واصطلاحا پژوهشهای تجاری بسیارمحسوس است،شایدبدان سبب باشدکه دردانشگاههای ماپژوهش صرف مقدم است به کارآفرینی.

برای تحقق این مهم می طلبدکه اساتیددانشگاه پژوهش سفارشی را بیش از پیش بین دانشجویان ترویج نماید.

نکته ای که نبایدمغفول باشد تمیزدادن شعارسال با سایرمفاهیم است؛که بعضاجاهلانه یاعامدانه درمحافل یامقالات علمی بجای استفاده وپرداختن به واژه جهش تولید(Production leap)ازواژه لاتین(Economic jumping)پرش اقتصادی استفاده میشود،که این مفهوم اقتصادی (پرش اقتصادی)میتوانداز راههای دیگری غیرازتولیدهم محقق شود که درشرایط خاص تحریمی به صلاح نظام اسلامی نیست.

 

 

  • به نظرنویسنده بسترهای لازم برای جهش تولیدفراهم شده است که عبارتنداز:

۱-کاهش شدید درآمدهای نفتی و ارزی دولت

دولت درسال۱۳۹۷جهت جلوگیری از خروج ارز،واردات حدود۱۴۰۰قلم کالای وارداتی را ممنوع اعلام کرد.

۲-کاهش ارزش پول ملی:

الف)قیمت کالای وارداتی مشابه کالای داخلی بسیارافزایش داشته است که این امرنیزمشوقی است برای خرید کالای داخلی

ب)اختلاف زیادتولیدکالاباهزینه های ریالی و صادرات کالا بادرآمددلاری که این اختلاف نسبتا زیاد هم باعث افزایش تولیدو سوق تولیدات به سمت صادرات میشود.

۳-خروج نشانهای تجاری خارجی

تشدیدهمه روزه ی تحریمها باعث خروج نامهای تجاری بزرگ وفراخ شدن عرصه تولیدوبازاربیشترتولیدکننده داخلی را به همراه می آورد

به طوریکه درسال گذشته تولیدات کارخانجات صوتی وتصویری ۱۵%افزایش داشته است.

به نظرمیرسددستیابی به اهداف مدنظرازطرق زیرحاصل می شودکه درسه گام بیان می شود:

گام اول(بسترسازی):

  • شناسایی،اولویت بندی وبهره برداری از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشوردرتمامی عرصه ها
  • ایجاد واستفاده از مثلث دانشگاه،صنعت وبازار که باتشویق مردم به مصرف داخلی باعث گسترش بازارخواهدشد.
  • افزایش بهره وری تولید (مهارت آموزی به صنعت گران و. . . )

 

گام دوم(رفع موانع):

  • رفع موانع قانونی؛بسیاری ازصنعتگران ومتقاضیان ورود به صنایع مختلف از پیچیدگی،فرسایشی و طولانی بودن مراحل اخذمجوز گلایه مندهستند که میتوان باحذف مواردغیرضروربه رونداعطای مجوزها تسریع بخشید.
  • اصلاحات ساختاری؛سیستم گمرکی،نظام بانکی ومالیاتی جامعه نیازمند اصلاحاتی اساسی است که انجام این اصلاحات بسیارضروری به نظرمیرسد.
  • حذف واردات قاچاق؛زمانی که کالایی بدون پرداخت هزینه های قانونی وگمرکی واردبازارمی شودتولیدکننده داخلی که درابتدای راه تولیداست بادشواری های فروش مواجه خواهدکردوبه تولیدآسیب جدی میزند.

 

 

گام سوم(اقتصادمقاومتی):

  • تقویت روحیه جهادی دربین مردم ومسولان میتواند سهم بسیاربزرگی درتحقق اهداف داشته باشد.
  • نگاه سیاست گذاربه داخل باشدکه متاسفانه بعضی ازمسئولین بانگاه به آنسوی مرزها درریل گذاری سیاست اقتصادی دچاراشتباه می شودومسیرحرکت از هدف دور می شود.
  • تقویت وترویج اصل ۴۴قانون اساسی ونکته کمترتوجه شده آن اصل وپرداختن به گسترش تعاونی ها ،که بامجتمع کردن سرمایه های خرد مردم بطورخاص درروستاها میتواند دربسیاری ازموارد گره گشای مسایل اقتصادی آن دیار باشد.

 

باتامل درمفهوم جهش آنچه به ذهن متبادرمی شوداینست که جهش یعنی رشد چندبرابری؛و باتوجه به اشاره رهبرمعظم انقلاب به تلاش هرچه بیشترآحادجامعه همه وهمه مسئولیم که باتوجه به جایگاه خود تمام تلاش خود را درراستای تحقق این امر بنمائیم.

نگارنده معتقداست اگر؛

استادودانشجوباتلاش به تولیدات علمی وکارآفرینی بپردازد

صنعتگروگارگرباجدیت وخلاقیت به تولیدات جدیدروی آورد

صادرکننده وتوزیع کننده به فکرایجادبازارهای جدیدباشند

ومدیر وکارمندبا پشتکاروخالصانه موانع اداری را ازپیش پای تولیدبردارند

بطورحتم درآینده نزدیک به قدرت اول اقتصادی منتطقه تبدیل خواهیم شد.

 

(۱)فرمایشات مقام معظم رهبری­_بیانیه گام دوم انقلاب

(۲)پیام نوروزی مقام معظم رهبری۱۳۹۹

رضا ایرانپور

مدرس وپژوهشگراقتصادی

کد مطلب: 7549
Print This Post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *